Shree Swaminarayan Mandir

Apr 24-2011 Sunday 11th Patotsav Sabha was sponsored by Devotees   P-1
Shree :-(1) Shardaben Kanubhai Bajaria & Family