Shree Swaminarayan Mandir
Shastri Sarjudasji Swami

Rajkot

sarjuswami@yahoo.com

(91) 9429552152 (Mobile)

 

Shastri Gopinathdasji Swami

Bharuch

swamigopinath@yahoo.com

(91) 9427981457 (Mobile)

 

Swami Rajendraprakashdasji

Bharuch

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

12147 Lakewood Blvd. Downey, CA 90242, USA.
Ph: (562) 622-0554, Fax: (562) 622-7945

(Member: ISSM of USA)