Shree Swaminarayan Mandir
            

Web Sponsors:

    Patel Naranbhai

       Patel Kaushik

     Patel Ramanbhai

    Patel Thakorbhai

   Patel Balkrushna

    Patel Ashvinbhai

      Patel Dipakbhai

Bajaria Kanubhai

     Patel Vijaybhai

    Patel Umeshbhai

     Patel Dineshbhai

Patel Ramanbhai

  Patel Rameshbhai

 Patel Rasikbhai

 

 

             

            Patel Vijaybhai                            Kaushik & Shilpa Patel

            Patel Umeshbhai                                R: (760) 246-8777

            Patel Dineshbhai                                  C: (949) 292-4942

                                                 11628 Bartlett Ave,  Adelanto Ca 92301                                

                                                 Near George Air Force Base, Hwy 395 & Bartett Ave

                                                     E-Mail:-   kaushikpatel22@yahoo.com