Shree Swaminarayan Mandir
President
Nandlal Patel
C: (562) 412-0773
nandalalpatel123@yahoo.com

 

Vice President
Arvindbhai Patel
C:(562) 708-8422
arvind1960@hotmail.com

 

Secretary
Nayan Shukla
C: (562) 508 5522
kinds1416@yahoo.com

 

Treasurer
Jayeshbhai Amin
C:(562)922-3844

jayamin@yahoo.com

 

Joint Treasurer &
Kothari
Kantibhai Patel
C:(562) 316-7149
ajpatel1984@yahoo.com

 

Joint Secretary
Janak Koshia
C:(619) 944-1716
janak.ce@gmail.com

 

Public-Relations
Kanubhai Bajaria
C:(714)869 4383
bajaria2007@gmail.com